מרחב הומניטרי

חלק מהמסמכים אינם זמינים בשפה העברית. לרשימה מלאה ניתן לפנות לגרסה האנגלית של דף זה.

המונח "מרחב הומניטרי" מתייחס לסביבה תפעולית המאפשרת לגורמים הומניטריים להגיש סיוע ולספק שירותים על פי עקרונות הומניטריים ובהתאם למשפט ההומניטרי הבינלאומי. בשטח הפלסטיני הכבוש מתמודדים ארגונים הומניטריים עם שורה של מכשולים שהרשויות הישראליות מציבות בפני גישה של אנשי סגל והחומרים הדרושים למיזמים הומניטריים, ואשר פוגעים ביכולתם לספק לפלסטינים סיוע והגנה. מכשולים אלה כוללים הגבלות פיסיות ומנהליות על הגישה והתנועה של אנשי סגל, במיוחד עובדים מקומיים, הגבלות על משלוח חומרים הדרושים למיזמים הומניטריים, והגבלת יישומם של מיזמי בנייה, הרחבה או שיקום תשתית ברצועת עזה ובשטח C של הגדה המערבית. ברצועת עזה, מדיניות הקשורה במלחמה בטרור ומדיניות "איסור ניהול מגעים" שאימצו מדינות ותורמים רבים, האוסרת על מגעים עם חמאס או כל אחד מהארגונים החמושים האחרים, ולו ברמה התפעולית, מכשילים אף הם פעולת הומניטריות. גם הרשויות בפועל בעזה מסכלות את עבודתם של ארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים.

מאמרים והודעות לעיתונות

13 דצמבר 2016 |

במהלך 2016 גברו ההגבלות הישראליות על כניסת אנשי סגל מקומיים של ארגוני סיוע אל רצועת עזה ויציאתם ממנה. שיעור הסירובים לבקשות להיתרים שהגישו אנשי סגל מקומיים של סוכנויות או״ם עלה חדות, מ־4% ב־2015 ל־40% ברבעון השלישי של 2016 (ראו תרשים להלן). המידע הזמין מצביע על עלייה גם בשיעור הסירובים לבקשות של אנשי סגל מקומיים של סוכנויות הומניטריות אחרות.

6 ספטמבר 2016 |
מעבר ארז / צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים.

כחלק מ"מדיניות הבידול" שנועדה להפריד בין פלסטינים תושבי הגדה המערבית לפלסטינים תושבי רצועת עזה, אוסרות הרשויות הישראליות על מעבר של פלסטינים אל עזה וממנה. הן מאשרות באופן חריג מעבר של מי שנכללים בקטגוריות מסוימות, בעיקר אנשי עסקים וסוחרים, מטופלים רפואיים ומלוויהם ועובדי ארגונים בינלאומיים שקיבלו היתרים ישראליים. במסגרת ההקלות בהגבלות הגישה, בעקבות מעשי האיבה ב־2014, בשנת 2015 היה מספר הפלסטינים בקטגוריות החריגות שהורשו לעבור במעבר ארז כפול ויותר לעומת מספרם בשנה הקודמת. ואף על פי כן, המספרים נותרים נמוכים משמעותית ממספר היוצאים בתחילת האינתיפאדה השנייה בשנת 2000, כשמדי יום עברו במעבר ארז כ־26 אלף פלסטינים, למגוון מטרות רחב יותר. ב־2016 מראים הנתונים לחודש יולי ירידה של 15% במספר היוצאים מעזה לעומת הממוצע החודשי למחצית הראשונה של השנה, כאשר במספר אנשי העסקים והסוחרים היוצאים את עזה ניכרה ירידה של 27%.

3 יוני 2016 |

שיעור האישורים של בקשות להיתרי יציאה מרצועת עזה וכניסה אליה עבור עובדים מקומיים של ארגונים בינלאומיים (האו״ם וארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים) פחת במידה משמעותית ב־2016. מבין 128 אנשי הסגל המקומיים (רובם עובדי אונר״א) שהגישו בקשה בינואר, 119 קיבלו היתרים, כלומר 93%. בפברואר ירד נתון זה ל־83% (53 אישורים מתוך 64 בקשות), במרס ירד ל־57% (35 אישורים מתוך 62 בקשות), עד שבאפריל פחת משמעותית ל־24% (18 אישורים מתוך 74 בקשות). בחמש השנים האחרונות נע שיעור האישורים השנתי בין 72% ל־84%.

18 מאי 2016 |
ג׳בל אל־באבא, מאי 2016

המתאם מטעם האו״ם לסיוע הומניטרי ולפעולות פיתוח בשטח הפלסטיני הכבוש, רוברט פּייפּר, גינה היום את ההריסה וההחרמה, על ידי הרשויות הישראליות, של סיוע הומניטרי במימון תורמים בקהילה הפלסטינית ג׳בל אל־באבא.

16 מרץ 2016 |
Demolition, February 2016

בחודשיים הראשונים של 2016 ניכרה עלייה חדה במספר הבתים הפלסטיניים שהרשויות הישראליות הרסו, פירקו או החרימו בגדה המערבית: לפחות 321 מבנים, 88 מהם בתי מגורים, נהרסו.

10 דצמבר 2015 |
Visit to hebron

"מגִנֵי זכויות האדם ממלאים תפקיד חיוני בקידום זכויות האדם."