הודעת שגיאה

The MailChimp PHP library is missing the required GuzzleHttp library. Please check the installation notes in README.txt.

הודעת אזהרה

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

דין וחשבון

חלק מהמסמכים אינם זמינים בשפה העברית. לרשימה מלאה ניתן לפנות לגרסה האנגלית של דף זה.

אי־מתן דין וחשבון בגין הפרות של המשפט ההומניטרי ומשפט זכויות האדם זוהה כאחד מגורמי המפתח לפגיעוּת הומניטרית בשטח הפלסטיני הכבוש. המשפט הבינלאומי מחייב הן מדינות והן גורמים שאינם מדינות לחקור ביעילות כל חשד להפרות, להעמיד לדין את האחראים אם הממצאים מחייבים זאת. כן מחייב המשפט הבינלאומי את הגורמים הרלבנטיים לפצות את קורבנות ההפרות שביצעו מוסדות או יחידים הפועלים מטעמם. פעולות מסוג זה יכולות לתרום תרומה משמעותית לשיקום הקורבנות והניצולים, וכן להרתעה ולמניעה של הפרות עתידיות.

מאמרים והודעות לעיתונות

1 יוני 2018 |

המתאם ההומניטרי, ג׳יימי מקגולדריק, ומנהל פעולות סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם (אונר״א), סקוט אנדרסון, מצטרפים היום לגורמים אחרים בקהילה הבינלאומית וקוראים לממשלת ישראל לחדול מתוכניותיה לבצע הריסות המוניות והעברה של הקהילה הבדואית פלסטינית ח׳אן אל־אחמר – אבו אל־חילו, הממוקמת בעיבורי ירושלים המזרחית, בגדה המערבית הכבושה. הקריאה נשמעת לאחר שב־24 במאי דחה בג״ץ עתירה שהקהילה הגישה בניסיון למנוע את ההריסות, ובכך הסתיימו שנים של מאמצים משפטיים ולא נותרה למעשה כל אפשרויות משפטיות להגן על הקהילה.

4 יולי 2017 |
מחנה הפליטים אל־פוואר, חברון, מאי 2017. תצלום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

בשנים האחרונות ניכרה עלייה במספר העימותים האלימים בין כוחות ישראליים לאזרחים פלסטינים בגדה המערבית, בעיקר במהלך הפגנות ומבצעי חיפוש ומעצר. בשנת 2016 נהרגו במהלך עימותים כאלה 19 פלסטינים ויותר מ־3,200 נפצעו; כמעט 14% מהפצועים נפגעו מתחמושת חיה. פציעות קשות מובילות לעתים קרובות לנכות לצמיתות, הכופה על פלסטינים צעירים להיזקק באופן מתמיד לטיפול רפואי וסיוע הומניטרי, ומשבשת את חייהן של משפחות שלמות.

11 מרץ 2017 |
ילדה מביטה באתר הרס אחרי הסכסוך מסוף 2008 ותחילת 2009 בעזה, פברואר 2009 / © צילום: יוניצף

מיצוי הדין בגין הפרות, על ידי כל הצדדים, של המשפט ההומניטרי הבינלאומי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי במהלך מעשי איבה חוזרים ונשנים בעזה מצוי בקדימות דחופה. הכשל להבטיח מיצוי דין יעיל בגין חיים שאבדו, בתים שנהרסו ונזק שנגרם מטפח תרבות של פטור מעונש ועלול להוביל להפרות נוספות. שמונה שנים אחרי מעשי האיבה של סוף 2008 ותחילת 2009 בעזה ("עופרת יצוקה"), הקורבנות עדיין משלמים את המחיר ואי־מיצוי הדין נמשך.

7 אוקטובר 2016 |

שנתיים אחרי ההסלמה במעשי האיבה ב־2014, הצדק נותר חמקמק. נותרו בעינם החששות החמורים בדבר היעדר חקירות ומיצוי דין מצד הרשויות הישראליות והפלסטיניות גם יחד בנושא הפרות לכאורה של המשפט ההומניטרי הבינלאומי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי, לרבות האשמות בפשעי מלחמה, וכן היעדר סעד אזרחי ופיצוי לקורבנות.

10 אוגוסט 2016 |
תחנת אוטובוס ליד חארס, נפת סלפית, 5 ביולי 2016

הרבעון האחרון של 2015 התאפיין בעלייה חדה בפיגועי דקירה, דריסה וירי נגד ישראלים, שביצעו פלסטינים שלא היו קשורים לארגון כלשהו, וכן בהפגנות שהתקיימו כמעט מדי יום והיו מלוות בעימותים. כתוצאה מכך היה מספר הנפגעים הפלסטינים בגדה המערבית בשנת 2015 (145 הרוגים ו־14 אלף פצועים) הגבוה ביותר מאז שנת 2005, השנה שבה החל משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים לתעד תקריות. גם מספר הנפגעים הישראלים בגדה המערבית ובישראל היה הגבוה ביותר מאז 2005 (25 הרוגים ו־300 פצועים). במחצית הראשונה של 2016 ניכרה ירידה בתדירות ההפגנות והעימותים ובעוצמתם, בצד ירידה מתונה יותר במספר המתקפות הפלסטיניות.

28 אוגוסט 2015 |
בית משפחת דוואבשה בדומא, 2015

ב־31 ביולי, בסביבות השעה 2:10 לפנות בוקר, התקרב העד לביתו הבוער של שכנו. הוא ראה שני גברים רעולי פנים ניצבים מעל שני בני אדם שצרחו בעודם מוטלים על הארץ, בוערים. הגברים פנו לעבר העד, והוא נמלט מהמקום. כשחזר כעבור דקות אחדות גילה כי רעולי הפנים עזבו את המקום. הוא סייע לשני ההורים, שהיו פצועים קשה, להגיע לביתו של שכן. אחר כך נכנס לבית הבוער, מכוסה בשמיכה רטובה, הלך בכיוון שממנו נשמעו זעקותיו של ילד, מצא את הפעוט בן הארבע וחילץ אותו. האש כבר פשטה לפלג גופו התחתון של הפעוט. למרבה האסון, עלי דוואבשה, בן שנה וחצי, מת בעריסתו לפני שהספיקו להצילו.